HIOB, 2010 (drama)

Performance: Joseph Roth.
Editing: Koen Tachelet.


Produсtion: Wiener Volkstheater
Cast: Günther Franzmeier, Maria Bill, Patrick O. Beck, Till Firit, Andrea Bröderbauer, Arne Gottschling, Thomas Kamper.
Musiс: Gerald Preinfalk, Christian Bakanic, Klemens Bittmann. 
Dramaturgy: Hans Mrak.
Set: Ralph Zeger.
Costume designer: Nina Ball.
Stage director: Michael Sturminger.

www.volkstheater.at

Youtube
Media Press


Hiob
Hiob, Volkstheater Wien
Hiob, Volkstheate...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos by © Olga Martschitsch